Saturno, J. (2023). Bliskość pomiędzy językami słowiańskimi a integracja uchodźców z Ukrainy w Polsce. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 153–176. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.9