Wąsińska, K. (2023). W poszukiwaniu źródeł intensyfikujących znaczeń wyrazów z gniazda morfologicznego grzmieć. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 177–198. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.10