Piotrowicz-Krenc, A. (2023). Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 201–209. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.11