Szczyszek, M. (2023). Ewelina Woźniak-Wrzesińska, Dwie twarze humanistyki. Rozproszenie a spójność – terminy i pojęcia, t. 1–2, Wydawnictwo Rys, Poznań 2022, ss. 246, 230. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 30(1), 211–220. https://doi.org/10.14746/pspsj.2023.30.1.12