Gorzelana, J. (2016). Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie „Kolekcji Kryminałów” Joanny Chmielewskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 21-38. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.2