Kępka, I. (2016). Językowa kreacja nieba i piekła w Tragedii o bogaczu i Łazarzu z 1643 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 39-53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.3