Siuciak, M. (2016). Polski dyskurs patriotyczny w prasie i w pismach okolicznościowych z 2. połowy XVIII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 81-93. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.6