Żuraszek-Ryś, I. (2016). Pudełko Srebrne do Hoſtyi bez przykrywadła. O sposobach określania przedmiotów w inwentarzach kościelnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(1), 131-143. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.1.9