Jankowiak, L. A. (2016). Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej 2. połowy XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 53-68. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.4