Kamieniecki, J. (2016). Rodzina i sprawy rodzinne w staropolskich pismach polemicznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 69-82. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.5