Osiewicz, M. (2016). Zróżnicowanie tekstowe, zakres i stopień normalizacji wariantywności fonetycznej w Księgach o gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowa). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 135–158. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.9