Budzyńska-Łazarewicz, M. (2016). „Królowa chaosu, niezrównoważona emocjonalnie, histeryczka trzaskająca drzwiami” – leksykalne sposoby wartościowania w tekstach prasowych poświęconych Ewie Kopacz (na materiale wybranych tygodników opinii z września 2014 roku). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 201-224. https://doi.org/10.14746/pspsj.2016.23.2.12