Kołodziejczak, M., & Wrześniewska-Pietrzak, M. (2017). Przywódca populistyczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 27-50. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.2