Osiewicz, M. (2017). Graficzne i fonetyczne warianty techniczne w polskiej edycji Żywotów filozofów Mikuláša Konáča (F. Ungler, Kraków 1535). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 117-128. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.7