Rutkowski, M. (2017). Nazwy w dyskursie – w kontekście koncepcji wtórnej oralności. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 145-158. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.9