Lechocka, E. (2017). Znaczenie i funkcja motywu klonu w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 161-174. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.10