Walczak, B. (2017). Dorota Masłej, Modlitwa Pańska w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów, Wydawnictwo „Rys”, Poznań 2016, ss. 141. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 201-204. https://doi.org/10.14746/pspsj.2017.24.1.13