KULWICKA-KAMIŃSKA, J. Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 24, n. 2, p. 85-110, 29 sty. 2018.