WALCZAK, B. Zofia Zierhofferowa jako historyk języka polskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 24, n. 2, p. 305-308, 29 sty. 2018.