RYPEL, A. Kupieckie ogłoszenia prasowe zamieszczane w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1914 – rekonesans badawczy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 25, n. 1, p. 181-198, 28 sie. 2018.