WALCZAK, B. Władysław Kuraszkiewicz – uczony i nauczyciel. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 25, n. 1, p. 281-288, 28 sie. 2018.