WALCZAK, B. Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów z archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, ss. 346. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 25, n. 2, p. 347-351, 8 kwi. 2019.