BREZA, E. Trójca Święta w „Hymnach kościelnych” i w pieśniach kościelnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 20, n. 2, p. 73-83, 1 sty. 2013.