BIEŃ, J. S. Traktat Parkosza. Eksperymentalna edycja elektroniczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 26, n. 1, p. 27-69, 15 wrz. 2019.