GRZELKA, M.; KULA, A. Anarchizm w „Homku” Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w kontekście mowy wrogości. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 26, n. 1, p. 71-84, 15 wrz. 2019.