ŁUC, I. Gwarowy leksem gryfny jako modny komponent kultury konsumpcyjnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 26, n. 1, p. 85-100, 15 wrz. 2019.