WITKOWSKA, K. O wybranych funkcjach trybu rozkazującego zwrotów frazeologicznych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 26, n. 1, p. 189-202, 15 wrz. 2019.