OSIEWICZ, M. Oboczność mię cię się // mie cie sie w Księgach o gospodarstwie Piotra Krescentyna z 1549 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 20, n. 1, p. 127-148, 1 sty. 2013.