BOROWIEC, K.; KUŹMICKI, M.; MASŁEJ, D. Kontakty polsko-czeskie na tle literatury psałterzowo-biblijnej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 1, p. 35-54, 1 sty. 2015.