KOŚĆ, J. Tekst pozwu sądowego w polskiej kodyfikacji prawa magdeburskiego z XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 1, p. 91-106, 1 sty. 2015.