NOWOWIEJSKI, B. Dawne słowniczki gwarowe jako źródło do historii języka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 1, p. 169-184, 1 sty. 2015.