SOKÓLSKA, U. Etymologiczne zabawy Juliana Tuwima. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 1, p. 235-252, 1 sty. 2015.