WYDRA, W. Dwa teksty staropolskie z przełomu XV i XVI wieku. Dekalog i Oracio contra Febrem. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 22, n. 1, p. 281-290, 1 sty. 2015.