SKIBSKI, Krzysztof; SZCZYSZEK, Michał. Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, [S. l.], v. 15, p. 35–56, 2009. DOI: 10.14746/pspsj.2009.15.3. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2056. Acesso em: 18 maj. 2024.