SPYCHAŁA-REISS, M. Językowy obraz kobiety w prasie dla pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” i „Cosmopolitan”). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 15, p. 77-100, 1 sty. 2009.