KOŁODZIEJCZYK-TRAWIŃSKA, A. Społeczeństwo poznańskie z perspektywy onimicznej – wstępna rekonstrukcja badawcza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 15, p. 153-167, 1 sty. 2009.