MOTYL, A. Wokół dyskusji o kondycji polskiego języka literackiego w XVII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 15, p. 205-221, 1 sty. 2009.