OSIEWICZ, Marek. Wariantywność form fleksyjnych rzeczowników w listach polskich z lat 1525-1550 (rzeczowniki rodzaju nijakiego; rzeczowniki typu podskarbi, podczaszy; pluralia tantum; pluralne nazwy geograficzne; formy liczby podwójnej). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, [S. l.], v. 15, p. 223–259, 2009. DOI: 10.14746/pspsj.2009.15.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/2066. Acesso em: 15 cze. 2024.