KRYGIER-ŁĄCZKOWSKA, A. Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2007. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 15, p. 297-303, 1 sty. 2009.