KRYGIER-ŁĄCZKOWSKA, A. Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 15, p. 305-309, 1 sty. 2009.