PIOTROWICZ, A.; WITASZEK-SAMBORSKA, M. Nazwy osób (ze względu na cechy psychiczne) w polszczyźnie miejskiej Poznania. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 16, p. 213-226, 1 sty. 2010.