RYBKA, M.; SŁAWEK, J. „Szczęście to przemijanie/ nam też zniknąć trzeba” – kilka uwag o przemijaniu w poezji ks. Jana Twardowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 16, p. 241-257, 1 sty. 2010.