GRZELKA, M. O kształcie debaty publicznej (casus intelektualisty). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 17, p. 41-52, 1 sty. 2010.