NOWOWIEJSKI, B. W sprawie wpływów języka niemieckiego na polszczyznę. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 17, p. 113-129, 1 sty. 2010.