KOŁODZIEJCZYK, M. Jolanta Tambor, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 316. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 17, p. 286-291, 1 sty. 2010.