JACHIMOWSKA, K. Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci z zaburzeniami słuchu w kontekście wzorca gatunkowego SMS-a. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 26, n. 2, p. 61-74, 15 grudz. 2019.