OSIEWICZ, M. Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie Piotra Krescentyna (1549). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 19, n. 1, p. 67-92, 1 sty. 2012.