SŁOBODA, A. Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 18, n. 2, p. 91-104, 1 sty. 2011.