ŻURASZEK-RYŚ, I. Czy Łużyce są nam bliskie? O nazwach z członami Łużyce, łużycki i Łużyczanin / Łużyczanka we współczesnej polszczyźnie. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 1, p. 95-106, 1 sty. 2014.