MATUSZEWSKA, I. Funkcje partykuły „no” w dziecięcych wypowiedziach mówionych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, v. 21, n. 1, p. 151-167, 1 sty. 2014.